Compromís de bones pràctiques ambientals

Com a participant en una de les modalitats de la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º 2023, declar estar assabentat que la cursa creua multitud d’espais naturals, sovint fràgils i molts d’ells protegits, entre els quals destaquen el Parc Natural de s’Albufera des Grau i les zones de la Xarxa Natura 2000. Em sotmet, a l’igual que qualsevol altre visitant, a les normes que regeixen aquestes àrees protegides, així com les normes i mesures ambientals específiques que s’adopten amb motiu de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º.

D’acord amb açò, em compromet a complir les següents normes:

Normes comunes a totes les modalitats:

  • Dur sempre damunt un got o recipient reutilitzable, tal com s’indica al material obligatori (vegeu el reglament de la prova).
  • Marcar amb el nombre de dorsal tots els envasos i embolcalls que es duguin al damunt durant tot el transcurs de la prova. Per a tal efecte es poden emprar les etiquetes que es lliuren dins la bossa del participant, o bé retoladors permanents en el seu defecte.
  • No sortir del traçat senyalitzat en cap moment de la cursa, prestant especial esment de no fer-ho en les zones assenyalades a tal efecte, i evitant sempre trepitjar la vegetació circumdant al camí. Per evitar dreceres es podran adoptar mecanismes de control com la càmera de foto i vídeo o personal de l’organització dins el recorregut.
  • No cridar ni emetre renous.

Normes i compromisos específics per a la modalitat MountainBike Epic 360º:

  • Baixar obligatòriament de la bicicleta al seu pas per les zones on així s’assenyali.
  • Atendre la recomanació d’emprar un estil de conducció poc agressiu amb els camins, evitant en especial les derrapades.

Normes específiques per a les modalitats Experience 360º i TrailRun Epic 360º:

  • No emprar bastons, excepte en el cas que siguin utilitzats amb punteres de goma o amb taps per protegir les puntes i es dugui un joc de punteres o taps de recanvi.

Per acabar, declar ser coneixedor del règim sancionador previst al reglament de la prova en el cas no complir amb aquests compromisos, amb el conjunt de normes previstes al reglament i amb qualsevol altra que pugui ser comunicada per l’organització durant el transcurs de la prova.